fbpx

Daklekkage

De beste kwaliteit en perfecte service. Het is wat D&N Dakwerken u te bieden heeft. Met D&N Dakwerken geniet uw dak de best mogelijke bescherming, zoals D&N Dakwerken een antwoord paraat heeft op alle vraagstukken als het gaat om platte en licht hellende bitumen daken. Dergelijke daken hebben al heel erg lang geen enkel geheim voor de specialisten van D&N Dakwerken.

D&N is uw specialist op het gebied van daklekkages

Behalve bewezen vakmanschap staat de service van D&N Dakwerken hoog aangeschreven. Mooi voorbeeld daarvan is wel de 24/7 spoedservice die geboden wordt.

De experts staan altijd voor u klaar omdat zij onderkennen hoe vervelend lekkages kunnen zijn. Heeft u een daklekkage, dan kunt u met een gerust hart de gecertificeerde medewerkers van D&N Dakwerken uw dak op sturen. Dan komt het goed, nadat samen met u de best mogelijk oplossing is besproken.

Hoe ontstaan daklekkages?

De oorzaken van daklekkages zijn soms overduidelijk, soms echter ook niet. Lekkages zijn beslist niet altijd gemakkelijk te achterhalen. In de meeste gevallen is beschadigde dakbedekking de oorzaak van daklekkages. Beschadigingen kunnen zowel op een plat dak als bij een licht hellend dak ontstaan. De lekkage kan echter ook heel andere oorzaken hebben.

Zo kan de dakbedekking simpelweg verouderd zijn en is het niet langer in staat water tegen te houden. Lekkages kunnen ook al veroorzaakt worden door storm, terwijl lekkages ook het gevolg kunnen zijn van problemen met de dakgoot of het daklood.

Een verstopte dakgoot kan al een lekkage veroorzaken, terwijl daklood een product is dat soms simpelweg vervangen dient te worden.

Gevolgen van daklekkage

De gevolgen van een daklekkage kunnen soms desastreus zijn. Dat geldt ook voor de niet direct zichtbare lekkages. Bewezen is dat een klein lek ernstige schade kan berokkenen aan de constructie van uw dak. De schade kan net zulke verstrekkende gevolgen hebben als wanneer sprake is van een groter en zichtbaar lek.

Aantasting van de dakconstructie kan betekenen dat de gehele constructie vervangen moet worden, vaak zijn er dan al schimmels ontstaan die de constructie hevig aangetast hebben.

Het vervangen van de dakconstructie is een kostbare zaak. Daklekkage kan dus op zowel korte termijn- als de lekkage niet meteen zichtbaar is- als op korte termijn veel schade veroorzaken. In z’n algemeenheid geldt dat hoe sneller het probleem in beeld is en aangepakt wordt, hoe beter.

Hoe kan ik een lekkage in het dak herkennen?

Als u plotseling in een plas water staat in uw huis, dan is het overduidelijk dat sprake is van een lekkage. Er zijn echter meer signalen die kunnen duiden op een lekkage in het dak.

Schimmelvorming is daar een van. Schimmels worden vaak zichtbaar aan het plafond. Is er sprake van schimmels, dan weet u ook meteen dat er al enige tijd sprake is van een lekkage. De schimmel heeft immers ruim de tijd gekregen zich op uw plafonds te vestigen.

Een ander signaal dat kan duiden op een lekkage in het dak is een wat muffe geur in uw woning. Die geur duidt weer op de aanwezigheid van schimmels. Ook als u kringen of gele lekke waarneemt moeten alle alarmbellen gaan rinkelen.

Dat geldt zeker ook als uw behang loslaat of gaat bobbelen. Er zijn situaties bekend dat behang zo spontaan van de muur kwam. Houd dergelijke signalen dus scherp in de gaten.

Welke stappen neem ik bij een daklekkage?

  1. Als u lekkage ontdekt in de vorm van een plas of plasjes water in uw woning, speur dan in eerste instantie het probleem op.
  2. U treft maatregelen. Mocht het water zichtbaar uw huis binnendringen, vang dit dan met emmers, bakken en handdoeken op. Zo kunt u ook schade aan uw vloer beperken. Met het treffen van maatregelen wordt niet bedoeld dat u zelf iets probeert aan de ontstane lekkage te doen. Vaak wordt het probleem dan juist erger.
  3. U neemt contact op met D&N Dakwerken. Het maakt niet uit wanneer u dat doet, de spoedservice is immers 24/7 beschikbaar. De specialisten zullen u altijd zo snel mogelijk van dienst zijn om nog meer schade te voorkomen.
  4. Het probleem verhelpen. De specialisten van D&N Dakwerken zijn, ervaren als ze zijn, als geen ander in staat de bron van de problemen op te sporen. Vervolgens wordt samen met u gekeken naar de beste oplossing en vervolgens zal het probleem snel en vakkundig verholpen worden.

U laat daklekkages herstellen door D&N Dakwerken

Als u te maken krijgt met daklekkage, dan wilt u dat dit alleen door het beste bedrijf opgelost wordt en u niet weer te maken krijgt met de soms verstrekkende gevolgen die een daklekkage kan hebben.

Door te kiezen voor D&N Dakwerken weet u zeker dat uw dak op de best mogelijke manier weer in orde gemaakt wordt en dat altijd op zo kort mogelijke termijn, Altijd weer bieden de experts uit Harderwijk de beste oplossing voor elk dakprobleem.

De ervaren specialisten gaan graag het dak voor u op om te voorkomen dat door de lekkage de schade nog verder vergoot wordt. D&N Dakwerken is de specialist op het gebied van platte daken en licht hellende, bitumen daken.

Wat kost een dakreparatie als sprake is van een lekkage?

Het is op voorhand niet gemakkelijk om aan te geven wat een dakreparatie kost als sprake is van een lekkage. De uiteindelijke prijs wordt onder meer bepaald door de omvang van het lek. Een kleiner lek is uiteraard goedkoper dan wanneer er een groter lek gedicht moet worden.

Ook de plaats waar de lekkage zich bevindt speelt een rol. Is dat een gemakkelijk bereikbare plaats? Dan zullen de kosten minder hoog uitvallen dan wanneer het een veel moeilijker bereikbare plek is. Ook de staat van de rest van het dak speelt een rol.

Soms kan het verstandiger zijn de complete dakbedekking te vervangen. Voor dergelijke werkzaamheden kan D&N Dakwerken altijd een scherpe offerte op maat maken.

Die offerte is gratis en verplicht u tot niets. In alle gevallen krijgt u met D&N Dakwerken te maken met een bedrijf dat een uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding biedt. Het feit dat steeds meer particulieren en bedrijven kiezen voor D&N Dakwerken spreekt wat dat betreft boekdelen.

Afspraak bij u op locatie?

Wij komen graag bij u langs voor een offerte op maat.